องค์นาคราช-องค์นาคิณี ตอน ปัจจัยค่าสั่งสร้าง องค์พญานาคราช – พญานาคิณี


เริ่มเผยแพร่วันที่ : 15 ธ.ค. 2555, 00:00


พญานาคราช – พญานาคิณี

“อัญเชิญเพื่อการสักการบูชามิใช่ของตั้งโชว์หรือเครื่องประดับบ้าน       
      
(โองการ...พญาธนบดี  ศรีสัตตนาคบาดาล  จ้าวหล้า เทพวิศวกร) 

องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ ๙ เศียร  

นางพญาศรีปทุมมานาคิณีวิทธิเทวี ๕  เศียร

สามารถสั่งสร้างได้ตั้งแต่ขนาด  ๗๐  เซนติเมตร
เป็นต้นไป 
ปัจจัยสั่งสร้างเริ่มต้น

จ้าวปู่ ๙  เศียร  บาท (โปรดโทรสอบถาม)    
จ้าวย่า  ๕  เศียร เริ่มต้น   บาท (โปรดโทรสอบถาม)

จ้าวหล้าฯ อยากให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าเลยให้บูชาลงท้ายด้วยเลข 
๙....ไม่ลงท้าย
ด้วยเลข  ๐  จะได้ไม่ศูนย์...และคืนเงินให้หนึ่งบาท
คือความเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร

โอ่งน้ำมนต์  ๙  เศียร 

ท่านท้าววิรุณปักษ์เข (สีทอง)  องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ (สีเขียว)

ในรูปสูงประมาณ  ๑๕๐  ซ.ม. ปัจจัยประมาณ   บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

ใช้เวลาหลังจากจ้าวหล้าฯ
อนุญาตหนึ่งเดือนครึ่ง

 

พญานาคิณี  พระองค์เดียวในบ้านบูชาพญานาค

ที่จ้าวหล้าฯ  อนุญาตให้สร้างแผงเศียรได้  ๙  เศียรคือ...

นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี

(พระวรชายาองค์ท่านท้าววิรุณปักษ์เขมหานาคราชเจ้าฯ)

ในรูปสูงประมาณ  ๑๕๐  ซ.ม. 

(โปรดโทรสอบถาม)


ปางบริบูรณ์มหามงคล

องค์พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

องค์นางพญาศรีภาวนานาคิณีวิสุทธิเทวี

สามารถสั่งสร้างได้ทุกขนาด  ตามศรัทธา  ตั้งแต่คู่ละ  บาท  ในรูปปัจจัย   บาท
(หรือถ้าลูกหลาน  ญาติโยมสั่งสร้างในแบบรูปลักษณ์

ต่างจากนี้ตามที่เห็นในนิมิตหรือฝันหรือเป็นอย่างใดก็สั่งสร้างตามนั้นได้)
เพราะจ้าวปู่ – จ้าวย่า ที่เราสร้างนั้นสร้างด้วยมือทุกพระองค์
ไม่ได้เทพิมพ์หรือแกะบล็อก...ที่ต้องเหมือนต้นแบบทุกอัน  

เพราะฉะนั้นในการสร้างแต่ละองค์

จะเป็นงาน Masterpiece...คืองานที่มีชิ้นเดียวในโลก 
สร้างองค์ต่อองค์คล้าย ๆ แต่ไม่เหมือนกัน...

(seme…seme…but  different)

จ้าวปู่พญานาคราชที่ญาติธรรมสั่งสร้าง

รอเวลามงคลเพื่ออัญเชิญดวงพระจิตทิพย์จาก จ้าวหล้า

บางพระองค์ที่เห็นใช้ค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นหมื่น ๆ
  ใช้เวลาในการสร้าง
อย่างวิริยะอุตสาหะเป็นแรมเดือน แรมปี 

   
(รูปนี้คืือรูปมหัศจรรย์ เมื่อปี ๒๕๔๕ ชานีกับจ้าวปู่ศรีสัตตนาค)

บูชาพญานาค  ริมฝั่งแม่น้ำโขง 

ที่พระธาตุกลางน้ำโขงในวันบวงสรวง เสาว์ห้ามหามงคง ( ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐)

(ในวันบวงสรวงสร้างพระผงพญานาค-ราชพญานาคิณี)

สามารถสั่งสร้าง  ๑ เศียร ๓ เศียร ๕  เศียร ๗ เศียร ได้ทุกท่าน 

ยกเว้น ๙ เศียรที่ต้องขอจ้าวหล้าฯ

(เห็นด้านหน้ามาเยอะแล้ว...ชมด้านหลังท่านบ้าง...)

 

พญาธนบดี  ศรีสัตตนาคบาดาล(จ้าวหล้าฯ)

  เทพวิศกรแห่งเมืองบาดาล

สามเศียรคือ...เกล็ดสามเกล็ดขององค์ฤาษีกัศยปะนาคา-ครุฑธาเทพบิดร

เริ่มต้นขนาด  สูง ๑๐-๑๑ นิ้ว(เกือบฟุต)  ปัจจัย     บาท

 

จ้าวปู่-จ้าวย่า  ในปางบริบูรณ์ 
เลื้อยบนไม้
  สั่งสร้างได้ทุกขนาด
ถวายสีตามสีองค์ท่าน

 
(องค์จ้าวปู่ภุชงค์ - จ้าวย่าทองคำ)
(ปัจจัยสั่งสร้างเริ่มตั้งแต่ คู่ละ  บาท)

(โปรดโทรสอบถาม)


จ้าวปู่ศรีสุทโธ - จ้าวย่าศรีปทุมมา


 จ้าวปู่นาโค - จ้าวย่าศรีเมือง
 
จ้าวปู่อนันต์ - จ้าวย่าอุษาฯ

(หรือจะสั่งอย่างที่ลูกหลาน ญาติโยม
นิมิตเห็น ก็สามารถสั่งสร้างได้)

องค์นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล

(สีเขียวเข้ม – แสด)

ในรูปพันสามรอบ...ขึ้นขอนสูงเกือบสามเมตร...ราคาสร้าง  

(โปรดโทรสอบถาม)

  ก่อนสั่งสร้างต้อง

รอฟังว่าจ้าวหล้าฯสร้างอนุญาตให้จัดสร้าง

ให้หรือไม่...ถ้าอนุญาตให้สร้างได้จากวันที่อนุญาตจนถึงวันแล้วเสร็จต้องให้เวลาบ้านบูชาพญานาคสามเดือน 
ขณะดำเนินการสร้างผู้ขอสร้างต้องถือศีล  รับประทานเจช่วยจ้าวปู่ศรีสุทโธ

เลื้อยสองระนาม  สามารถสั่งสร้าง
ได้ทุกขนาด พระเถร เณร ชี ฆราวาสราคาเดียวกัน
(คนต่างชาติเอาไปตั้งโชว์ไม่ขาย เอาไปเป็นของฝางของกำนันไม่ให้)

องค์พญาสนธินาคราช (สีดำ – ทอง) 

 เลื้อยสองระนาบ

สามารถสั่งสร้างได้ทุกขนาดตั้งแต่   บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

 

องค์นางพญานาคิณีศรีภาวนาวิสุทธิเทวี

 (สีชมพู – ทอง)  ประทับท่าขดนั่ง

     สามารถสั่งสร้างได้ทุกขนาด     บาท
 เป็นต้นไป


(โปรดโทรสอบถาม)


 

องค์นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาลนาคเศียรเดียว

ขดนั่ง  ในรูปความสูงจากพื้นถึงเศียร

ประมาณ ๙  นิ้ว    บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

 

องค์พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้าฯ


องค์พญาสุริยคุปต์นาคราชเจ้าฯ

องค์จันทรคุปต์ฯ เศียรสีทอง เกล็ดสีฟ้าสดใส ๓ เศียร
(พญานาคราชขององค์พระพิฆเณศร์)

  

องค์สุริยะคุปต์  เศียรสีทองเกล็ดสีแดงสว่าง ๓ เศียร
(พญานาคราชขององค์พระขันธกุมาร)

องค์จ้าวคอนเขียว พญานาคหนุ่มฝั่งลาว

องค์ ๓ เศียร ขนาดเล็กสุดเริ่มต้นที่  บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

พญาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

นางพญาอุษาอนันตนาวดีเทวีศรีปางตาล

 ในรูปขนาดจากพื้นถึงเศียร ๖- ๗  นิ้ว  เป็นการสร้างเพื่ออัญเชิญไว้หน้ารถ...

ขนาดเล็กซึ่งทำยากกว่าขนาดใหญ่ คู่ละ  บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

 

องค์พญาเทวะนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

(เป็นพญานาคที่คนไทยพบเห็นมากที่สุด  โบราณชอบพูดว่า
หงอนแดงแจ็ดเลย..)
จ้าวหล้าฯ มักจะแก้ต่างแทนว่า
“พญานาคนะไม่ใช่ไก่...จะได้มีหงอน...ส่วน

บนสุดน่ะเศียรต่างหาก...ถ้าเป็นนาค..เงือก..จะเรียกหงอนก็ช่างปะไร...”

เลื้อยบนไม้  ๓  ระนาบในรูปขนาด   บาท สามารถสั่ง

สร้างได้ทุกขนาดตั้งแต่    บาทขึ้นไป

“พระปางนาคปรก  ๙ เศียร”

 (พญามุจลินท์นาคราชพญานาค  เป็นพญานาคราชของ

องค์สมณโคดม “โคป่า”  พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

ในภาพปัจจัย   สั่งสร้าง    บาท 

(โปรดโทรสอบถาม)

(หน้าตักพระพุทธรูป ๑๙ นิ้ว ถ้าใหญ่กว่านี้ ราคาจะขยับตามขนาดของพระพุทธรูป แต่ไม่เกิน  ๓๐ นิ้ว)

ไม่รวมพระพุทธรูปผู้สั่งสร้างต้องอาราธนามาเอง ๗ เศียรสั่งสร้างได้ทุกคน 
แต่สั่งสร้าง ๙ เศียรต้องสวดมนต์ และทานเจช่วยชานี

 

จ้าวปู่ – จ้าวย่าพญานาคราช -พญานาคิณี

ฤกษ์อัญเชิญดวงพระจิตต์ทิพย์

๑๕ นาฬิกา  ๓๙  นาที  ฤกษ์เชิญดวงพระจิตต์ทิพย์บนพื้นมนุษย์โลก

จ้าวหล้าฯ  นับเอาฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ใหญ่สุด...
มาจาก ๑๖ ชั้นฟ้า (สวรรค์)

๑๕  ชั้นดิน (คือขึ้นมาจากบาดาลเลข ๑๕ ... ถือเป็นเลข

มนุษย์โลกคือบ่ายสามโมงเย็น) ๑๔ ชั้นบาดาล  ( ๑๔ นาฬิกา

บ่ายสองโมง...คือเลขของเมืองล่างหรือเมืองบาดาล)

องค์อินทรนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

สีเงินยวงทั้งองค์  ๙  เศียร ...ดวงเนตรสีฟ้าเหมือนตามนุษย์

สั่งสร้างองค์ละ.  บาท (ถ้าขอจ้าวหล้าฯ ผ่าน)

องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา 

๙   เศียรปางปราบมาร เริ่มต้นที่   บาท

(โปรดโทรสอบถาม)

(ขออนุญาตจ้าวหล้าฯ...และต้องให้เวลาหนึ่งเดือนครึ่ง)
ปางปราบมาร  ๗ เศียรเริ่มต้นที่ 
ปางปราบมาร ๕ เศียร เริ่มที่ 

(โปรดโทรสอบถาม)


แสดงความคิดเห็น :
ชื่อผู้สอบถาม :
ข้อความ :