กระดานสนทนา โดย... ปณิชา แก้วจินดา


โพสต์เมื่อวันที่ : 21-09-2017 17:54:12 น.


พระองค์ได้รับรู้ถึงพรที่เราร้องขอ เราจะมั่นใจได้จากอะไร แล้วอะไรคือสัญญาณบอกให้เรารู้ได้


แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
ภาพประกอบ : (ถ้ามี)
ผู้โพสต์ :
  
   ตอบเมื่อ : 11-12-2018 20:48:40 น.

จ้าวหล้าฯท่านฝากการบ้านผ่าน
อาจารย์ชานีมาค่ะ...ก่อนนอนคืน
นี้...(หรือคืนต่อ ๆ ไป แต่ไว ๆ หน่อย
ก่อนปีใหม่  ไม่เกิน 31 ธันวาคม 61)
ให้ลูกหลานจ้าวปู่-จ้าวย่าตั้งเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ในปี
หน้า 2562 แล้วลุยไปข้างหน้าสู่เป้า
หมายทีละนิด ๆ รักตัวเองให้มาก ๆ
รักคนรอบข้างด้วย(น้อยกว่าตัวเองนิด
หนึ่งก็ได้ เอิ้ก ๆ ) จ้องจับถูกทุกอย่าง
ที่ขวางหน้า...หาความสุขง่าย ๆ จาก
การคิดบวกของตัวเอง  แล้วชีวิตพี่ ๆ 
น้อง ๆ ลูกหลานพญานาคราช-พญา
นาคิณีของพวกเราจะมั่งคั่ง และดี
งามขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะ...
เรา...รักกันเนาะ...!!!


  
   ตอบเมื่อ : 11-12-2018 02:36:22 น.

จงมั่นใจว่าทุกคำขอ...หูเราได้ยิน
ใจเรารับรู้...จิตเรากำหนด...คำขอ
ของเราจะถึงมหามงคลผู้ศักดิ์สิทธิ์
อย่างแน่นอน...
 
เชื่อมั่น ศรัทธา  นำมาซึ่งปาฏิหารย์


  
   ตอบเมื่อ : 11-12-2018 02:32:45 น.

ทำความเข้าใจกับ...
ผัสสะใจ
ผัสสะกาย
อธิฐานจิตขอ...
 
และสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล สวัสดีมงคล เจริญรุ่งเรือง


  อ.ชานี เมืองบาดาลจำลอง
   ตอบเมื่อ : 11-12-2018 02:30:26 น.

ขอพร  แล้วรอรับพร...."ย้ำคิด  ย้ำทำ  ย้ำขอ  จรดจ่อ  และรอคอย"
ชีวิตของผู้ที่ขอพร  แล้วพรขอขอนั้นถึงพระเนตร พระกรรณองค์
มหามงคล จ้าวปู่ จ้าวย่า จ้าวหล้า  สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับเราคือ...เราจะ
ขยับดีขึ้น ๆ ในทุก ๆ ทาง...       1Search
FaceBook FanPage